Invalid Input Invalid Input Invalid Input

הודעות על אסיפות בעלי מניות

דוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
24/10/2019 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה
26/02/2019 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה
03/09/2018 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
13/12/2017 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה
09/08/2017 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
08/05/2017 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
01/02/2017 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
27/11/2016 – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
19/05/2016 - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
29/03/2016 - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
11/11/2015 - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה
15/6/2015 - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
28/9/2014 - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
14/8/2014 - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

31/12/13 - דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה
14/11/13 - דחיית האסיפה הכללית למועד בלתי ידוע
המשך להודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
7/11/2013 - דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה
16/5/2013 - דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה
12/9/2012 - הודעה על דחיית אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה
דוח מיידי מתקן
5/9/2012 - הודעה על קיום אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה