Invalid Input Invalid Input Invalid Input

בסיס נבטים

מסלול המראה, מגדל פיקוח ומבנים נוספים בבסיס חיל האוויר "נבטים" בנגב.