Invalid Input Invalid Input Invalid Input

אצטדיון כדורגל, נתניה

השלמת עבודות הקמה של אצטדיון הכדורגל במזרח נתניה, המכיל 30,000 מושבים. מזמין העבודה: עיריית נתניה.