Invalid Input Invalid Input Invalid Input

מגדל טויוטה

toyota-348x490שני מגדלי משרדים על מגרש של 10,000 מ"ר בין נתיבי איילון לרח' יגאל אלון, 3 קומות מסחריות ו -19 קומות משרדים בשטח של 20,000 מ"ר.