Invalid Input Invalid Input Invalid Input

פסגת הרצליה

64 יח"ד בארבעה בניינים ברח' בן יהודה בהרצליה.