Invalid Input Invalid Input Invalid Input

מגדל פרישמן

frishmanפרישמן 46, תל אביב
מגדל מגורים המתנשא לגובה של 28 קומות. המגדל כולל 74 יחידות דיור יוקרתיות ובנוי מעל 4 מפלסי חניה תת-קרקעיים וקומת מסחר. שטח הפרויקט: 30,000 מ"ר. מזמין העבודה: אירו-סאט השקעות.