Invalid Input Invalid Input Invalid Input

שרתון סיטי טאוור

מגדל המתנשא לגובה 46 קומות בשטח של 60,000 מ"ר הכולל 500 מקומות חניה, 200 חדרים בשטח של 5,000 מ"ר המשמשים כמלון ו- 250 דירות בשטח של 25,000 מ"ר.