Invalid Input Invalid Input Invalid Input

נאות גולף קיסריה

מלון דירות הבנוי מחמישה בניינים בני 2-4 קומות - סה"כ 292 דירות בשטח כולל של 19,000 מ"ר.