Invalid Input Invalid Input Invalid Input

רונסון

פעילות הייזום של החברה בפולין מבוצעת באמצעות Ronson Europe N.V., חברה אשר התאגדה בהולנד בחודש יוני 2007, ואשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בוורשה, פולין, החל מנובמבר 2007. נוכח רכישת מניות ITR ע"י רונסון גדל שיעור החזקותיה של החברה לשיעור של 66% מהון המניות של רונסון ומהווה בעלת השליטה היחידה ברונסון. רונסון עוסקת בעיקר בייזום, הקמה ומכירה של מבני נדל"ן למגורים, בעיקר בנייני דירות למגורים וכן בתי מגורים צמודי קרקע בפולין, בארבע ערים מרכזיות – וורשה, פוזנן, וורוצלב ושצ'צ'ין, כאשר עיקר הפעילות מרוכזת בוורשה.

מידע נוסף