Invalid Input Invalid Input Invalid Input

דוראד

dorad

קבוצת עמוס לוזון מחזיקה, באמצעות חברת א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (חברה פרטית המוחזקת על ידי קבוצת עמוס לוזון ב-60%), ב- 11.25% מחברת דוראד אנרגיה בע"מ. יתר המחזיקים בדוראד הינם: אלומיי אנרגיה נקייה בע"מ (7.5%), חברת שירותי תשתיות אילת אשקלון בע"מ (37.5%), a(25%) Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S.a ואדלקום בע"מ (18.75%).
דוראד הינו פרויקט להקמת תחנת הכוח הפרטית לייצור חשמל הגדולה בישראל. התחנה ממוקמת באזור אשקלון ותספק כ-800 מגוואט (כ-8% מההספק המותקן במדינת ישראל) שיופקו באמצעות גז טבעי כדלק עיקרי וסולר לגיבוי. החשמל המיוצר יימכר ללקוחות קצה בכל רחבי ישראל ולרשת החשמל הארצית. התחנה צפויה להתחיל לפעול בתחילת 2014. קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה, באמצעות דורי בניה, שימשה כקבלן משנה של קבלן ההקמה בדוראד לביצוע עבודות הנדסה אזרחית.
 

מידע נוסף